Savarin

  • kompletní SW řešení hotelových a restauračních provozů
  • celý systém je modulární -možnost instalovat jen některé z jeho součástí, případně zavádět systém do provozu postupně po jednotlivých subsystémech
  • SW je možno provozovat na samostatných počítačích, nicméně jeho aplikace na počítačových sítích vám poskytne maximální komfort, automatické datové přenosy mezi moduly a jeho užitné vlastnosti se podstatně zvýší
Savarin
« 1 z 3 »