DUAS

K dispozici je ve verzích pro ambulantní, odborné a dětské lékaře. Zvlášť je ve verzi pro gynekology a stomatology.
 • automatizuje běžnou administrativní agendu lékaře
 • vede dokumentaci pacientů, jejich základních údajů a záznámů o vyšetření, zápis chronických diagnóz pacienta, evidenci užívaných léků
 • vystavuje a eviduje pracovní neschopnosti
 • nabízí tisk receptů, žádanek, dekursů, zpráv a dalších formulářů
 • elektronický objednací kalendář včetně tisku pozvánek usnadňuje komunikaci s pacienty
 • eviduje laboratorní i jiná pomocná vyšetření a jejich interpretaci ve vztahu k normě, či předchozímu nálezu; výsledky z laboratoře se exportují přímo do karty pacienta
 • umožňuje dispenzarizaci pacientů a evidenci kontrol  ve stanovených termínech
 • předává výkony přes internetový portál zdravotních pojišťoven
 • eviduje účty pacientů platících v hotovosti, vč. regulačních poplatků
 • zprostředkuje předání informací o pacientovi na paměťovém médiu
 • informuje o chorobách, jejich diagnostice a terapiích
 • spolupracuje s programy pro EKG a tlakový Holter
 • ideální pro práci jednotlivce i více uživatelů v počítačové síti
Doplňující moduly:
 
Lékové a potravinové interakce
 • modul kontroluje lék, zda nemá nežádoucí interakce s jinými léky, které pacient užívá; zobrazuje všechny známé interakce kteréhokoliv léku jak lékové, tak potravinové; zkontrolovat lze právě zapsaný lék i léky dříve předepsané; výhodou je rychlost získání důležitých informací; vše jednoduše ovládáte ze zápisu léků přímo ve vašem programu;
        v ceně je garantována roční aktualizace
 
Skenování dokumentace pacientů
 • modul umožňuje do karty pacienta vkládat naskenované výsledky, zprávy, dále např. EKG, RTG nebo důležité dokumenty; takto lze do počítače naskenovat celou dokumentaci pacienta a tím zrušit hledání v papírové kartě; zároveň je možno předávat elektronickou formou různé dokumenty, např. odborným lékařům
Elektronická komunikace s laboratoří
 • modul slouží k automatickému přiřazení elektronicky importovaných výsledků z laboratoře přímo k pacientovi; následně lze výsledky prohlížet přímo v programu DUAS, bez nutnosti přihlašování na portál laboratoře a prohlížet výsledky na internetu