DUAS ALTERA

- automatizuje běžnou administrativní agendu lékaře

- vede dokumentaci pacientů, jejich základních údajů a záznámů o vyšetření, zápis chronických diagnóz pacienta, evidenci užívaných léků

- vystavuje a eviduje pracovní neschopnosti

- nabízí tisk receptů, žádanek, dekursů, zpráv a dalších formulářů

- elektronický objednací kalendář včetně tisku pozvánek usnadňuje komunikaci s pacienty

- eviduje laboratorní i jiná pomocná vyšetření a jejich interpretaci ve vztahu k normě, či předchozímu nálezu; výsledky z laboratoře se exportují přímo do karty pacienta

- vystavuje a eviduje pracovní neschopnosti

- vystavuje a eviduje pracovní neschopnosti

- umožňuje dispenzarizaci pacientů a evidenci kontrol ve stanovených termínech

- předává výkony přes internetový portál zdravotních pojišťoven

- eviduje účty pacientů platících v hotovosti, vč. regulačních poplatků

- zprostředkuje předání informací o pacientovi na paměťovém médiu

- informuje o chorobách, jejich diagnostice a terapiích

- spolupracuje s programy pro EKG a tlakový Holter

- ideální pro práci jednotlivce i více uživatelů v počítačové síti

A další...